Telefon do centrum

+48 123 456 789

Bieg 9

O Biegu

Bieg Dziewięciu Górników to wyjątkowe wydarzenie, które ma na celu upamiętnienie dramatycznych wydarzeń z 16 grudnia i oddanie hołdu górnikom zastrzelonym podczas pacyfikacji kopalni „Wujek”. Ten coroczny bieg nie tylko przypomina o bohaterskim oporze górników, ale także ma kluczowe znaczenie edukacyjne. Uczestniczą w nim głównie młodzi ludzie, reprezentujący szkoły z całego regionu, co pomaga wzbudzić w nich zainteresowanie historią i wzmacnia ich świadomość lokalnego dziedzictwa.

Organizowany każdego roku w rocznicę pacyfikacji kopalni, bieg jest otwartym wydarzeniem, w którym uczestniczą uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Każda szkoła wybiera jednego z zastrzelonych górników jako swojego patrona biegu, a uczniowie wyruszają na trasę w koszulkach z jego wizerunkiem. To nie tylko sportowe wyzwanie, ale przede wszystkim okazja do uczczenia pamięci i zbudowania głębszego zrozumienia ważnych wydarzeń historycznych.

Bieg 9

Jak Wziąć Udział

Bieg Dziewięciu Górników jest otwarty dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy chcą aktywnie uczestniczyć w upamiętnianiu historii regionu. Aby wziąć udział, szkoły powinny zgłosić swoje drużyny, składające się z dziewięciu uczniów i opiekuna. Proces rejestracji odbywa się poprzez oficjalną stronę biegu, gdzie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Ważne jest, aby każda szkoła dokładnie zapoznała się z regulaminem biegu oraz terminami zgłoszeń.

Warunki uczestnictwa w Biegu Dziewięciu Górników obejmują:

  • Udział uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
  • Zgłoszenie drużyny składającej się z 9 uczniów i 1 opiekuna.
  • Wybranie patrona biegu spośród zastrzelonych górników.
  • Udział w biegu w koszulkach z wizerunkiem wybranego górnika.
  • Przestrzeganie wyznaczonej trasy i zasad bezpieczeństwa.
  • Zgłoszenie uczestnictwa przez odpowiedni formularz online przed wyznaczonym terminem.
Formularz

Trasa Biegu

Trasa Biegu

Trasa Biegu Dziewięciu Górników jest symbolicznym szlakiem, który łączy różne punkty o znaczeniu historycznym dla regionu śląskiego. Każda szkoła rozpoczyna bieg z dowolnie wybranej lokalizacji, a następnie wszyscy uczestnicy spotykają się u zbiegu ulicy Wincentego Pola i Mikołowskiej. Stamtąd cała grupa, podążając zamkniętą dla ruchu ulicą, zmierza do głównego celu – Krzyża Pomnika Zastrzelonych Górników z kopalni „Wujek”. To nie tylko trasa biegu, ale też podróż przez kluczowe miejsca upamiętniające walkę o wolność i solidarność.

Kluczowe punkty na trasie:

  • Punkt startowy: Wybrana lokalizacja przez każdą szkołę.
  • Zbieg ulic Wincentego Pola i Mikołowskiej.
  • Krzyż Pomnik Zastrzelonych Górników z kopalni „Wujek” - miejsce zakończenia biegu.

Wsparcie i Patronat

Bądź Częścią Naszej Historii

Wspieranie Biegu Dziewięciu Górników to nie tylko szansa na uczczenie ważnego momentu w historii, ale także sposób na aktywne uczestnictwo w kształtowaniu świadomości historycznej społeczności. Zapraszamy instytucje, firmy i osoby prywatne do wsparcia naszego wydarzenia poprzez patronat lub inne formy współpracy. Każda forma wsparcia przyczynia się do rozwoju i promocji biegu, co jest nieocenione w budowaniu trwałej pamięci o przeszłości i jej znaczeniu dla przyszłych pokoleń.

Patronat nad Biegiem Dziewięciu Górników to szansa na związanie swojego imienia z ważnym wydarzeniem kulturalnym i edukacyjnym. Jako patron, masz możliwość promowania swojej działalności w kontekście społecznej odpowiedzialności i zaangażowania w lokalną historię. Zapewniamy, że każdy patron i sponsor będzie odpowiednio wyróżniony w materiałach promocyjnych biegu oraz podczas samego wydarzenia, co jest naszym wyrazem wdzięczności za wsparcie i zaangażowanie w tę ważną inicjatywę.